english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia KPDEE
Kontakt

2019-08-21 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 2 września 2019 r.

Pokaż szczegóły

Informacja dla kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty ds. zarządzania środowiskiem


2019-08-07 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w budowie w: Boboszowie, Roztokach, Szalejowie Górnym, Krosnowicach prowadzony jest punkt informacyjny
Pokaż szczegóły


2019-07-06 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

Pokaż szczegóły


2019-07-06 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

Pokaż szczegóły


2019-05-20 

Komunikat prasowy - spotkanie w Międzylesiu 17 maja 2019 r.

Pokaż szczegóły


2018-12-07 

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko Dyrektora Projektu
Termin składania ofert: 7 stycznia 2019 r.

Pokaż szczegóły
Załącznik nr 4: Zakres zadań (ToR)


2018-02-12 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty do spraw administracyjnych
Termin składania ofert: 19 lutego 2018 r.

Pokaż szczegóły


2018-01-04 

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania dla kontraktu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły nr OVFMP 5.7.1: Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

Pokaż szczegóły


2017-06-20 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.

Pokaż szczegóły


2017-04-03 

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko dyrektora Projektu dla Projektów ochrony przeciwpowodziowej.
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r.

Pokaż szczegóły zaproszenia
Zakres zadań (ToR)


2016-09-09 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego księgowego
Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-09-09 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
Specjalisty ds. zamówień
Specjalisty ds. budowlanych
Specjalisty ds. księgowych

Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-08-07 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. administracyjnych
Termin składania ofert: 24 sierpnia 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-07-12 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. hydrotechnicznych
Termin składania ofert: 21 lipca 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-07-01 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego Księgowego
Termin składania ofert: 18 lipca 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-04-26 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
  • specjalisty ds. zamówień,
  • specjalisty ds. budowlanych.
  • specjalisty ds. księgowych.
Termin składania ofert: 18 maja 2016 r.

Pokaż szczegóły


2016-04-21 

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
  • Specjalisty ds. hydrotechnicznych.
Termin składania ofert: 2 maja 2016 r.

Pokaż szczegóły


2015-08-29 

OBWIESZCZENIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń (RAP) dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie RZGW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Pokaż szczegóły.


2015-08-29 

OBWIESZCZENIE

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń pod nazwą „RAP - RESETTLEMENT ACTION PLAN DZIAŁAŃ - Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe” dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie DZMiUW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Pokaż szczegóły.


2015-08-27 

Plan działań (RAP)
Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe

Pokaż cały dokument.


Ogólne Ogłoszenie o Zamówieniu,
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o finansowanie w kwocie 460 mln EUR z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW) i zamierza wykorzystać część środków na płatności za towary, roboty budowlane, powiązane usługi konsultingowe, które będą zamawiane w ramach tego Projektu. Projekt będzie współfinansowany z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), środków unijnych Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Szczegółowe informacje tutaj.archiwum

al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.